Kontakt Office 365 Business


Integrity Partners

Integrity Partners Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel.: +48 22 724 17 27
fax: +48 22 734 52 80

biuro@eOpen.com.pl

| Integrity Partners Sp. z o.o. | ul. Chłodna 51 | 00-867 Warszawa |
| Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| KRS 0000347184 | REGON 142173791 | NIP: 5272620067 |